Logo

Meer budget

Door het ontbreken van overheadkosten kunnen wij maximaal investeren in:

Zeer goede en betrokken pedagogisch begeleiders met lange ervaring 
Samen met hen zijn wij het belangrijkste instrument om de kinderen een veilig en warm gevoel te geven en mede met jullie als ouders te bouwen aan een solide basis voor het verdere leven van jullie kind.

Meer ruimte per kind
Geen overvolle groep

Up-to-date educatief spelmateriaal 
Wij blijven kinderen uitdagen

Muzieklessen. Verzorgd door een professionele muziekdocent 
Welke met veel enthousiasme door de kinderen worden gevolgd

Themagerichte activiteiten
Zoals Nationaal ontbijt, voorleesdagen, bakken voor Kika, een dokter op bezoek, opa en oma dag enz.

Airco op de groep
Voor de allerwarmste dagen

Meer dan genoeg ruimte
  • Nooit een overvolle groep maar maximale speelruimte, zowel binnen als buiten.
meer tijd  & aandacht
  • Wij hebben alle tijd en aandacht voor jouw kind
 kleinschaligheid
  • Met een klein team kennen de kinderen alle pedagogische begeleiders