Logo

Kindvolgsysteem

Binnen Spelend Wijs vinden wij het belangrijk dat het kind centraal staat. Elk kind krijgt een vaste pedagogisch medewerker toegewezen, de mentor. Deze mentor volgt het kind in zijn ontwikkeling en zorgt voor de coördinatie/afstemming van de wensen en informatie van de ouders, het welzijn van het kind en het beleid van het kinderdagverblijf.

Observaties

Jonge kinderen ontwikkelen snel en vaak in golfbewegingen. Wij rekenen het tot onze taak de kinderen dagelijks te observeren. Daarnaast worden de ontwikkelingen minimaal twee keer per jaar middels observatieformulieren schriftelijk vastgelegd.
De resultaten van die observaties worden minimaal eenmaal per jaar besproken met de ouders in een oudergesprek. Voor de baby’s wordt tot hun eerste verjaardag door de pedagogisch medewerkers een overdracht schriftje bijgehouden.