Logo

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht dan zullen wij er alles aan doen om samen met u naar een oplossing te zoeken. Voor de afhandeling van een klacht heeft SpelendWijs een klachtenprotocol opgesteld, zodat elke klacht de juiste aandacht krijgt, opgevolgd en afgewerkt wordt. Gedurende het traject wordt de ‘indiener’ schriftelijk op de hoogte gehouden.

Zowel u als de oudercommissie kan, als de interne klachtenprocedure niet tot een bevredigende oplossing leidt maar ook rechtstreeks, een klacht deponeren bij het Klachtenloket Kinderopvang.

KDV SpelendWijs is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.