Logo

Wenbeleid

SpelendWijs vindt het belangrijk dat kinderen zich “thuis” voelen. Dit veilige en prettige gevoel willen we bereiken door ritme en gewoonten in de verzorging thuis en SpelendWijs goed op elkaar af te stemmen.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep van 3 betrokken ouders . Hun doel is om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen.

Gezondheid

SpelendWijs hanteert de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze voor
kindcentra geldende hygiënerichtlijnen worden sinds 2003 opgesteld door werkgroepen van het Landelijk Centrum voor Hygiene en Veiligheid (LCHV).

veiligheid

Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats op het gebied van veiligheid. Dit is niet alleen wat wij belangrijk vinden, maar dit wordt ook getoetst door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op de groep.

voeding

SpelendWijs vindt het belangrijk om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid op het gebied van voeding voor kinderen.
Vanuit de regels van de schijf van Vijf, informatie van het Voedingscentrum en gesprekken met een diëtist, hebben wij een voedingsbeleid ontwikkeld.

GGD inspectie

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Intake

Een maand voordat uw kind bij SpelendWijs wordt geplaatst, vindt een intakegesprek plaats met de pedagogisch medewerker. Hierin worden praktische zaken besproken en vindt er een administratieve afhandeling plaats.

Klachten

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht dan zullen wij er alles aan doen om samen met u naar een oplossing te zoeken. Voor de afhandeling van een klacht heeft SpelendWijs een klachtenprotocol opgesteld, zodat elke klacht de juiste aandacht krijgt, opgevolgd en afgewerkt wordt.