Logo

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep van 3 betrokken ouders . Hun doel is om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen. De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over een groot aantal zaken betreffende de kwaliteit. Denk hierbij aan pedagogisch beleid, veiligheid, hygiëne, voeding en gezondheid. De oudercommissie zet zich in voor een goede sfeer tussen het personeel de kinderen en de ouders.

Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten te allen tijde aan de oudercommissie richten. Op deze manier kan er laagdrempelig contact gezocht worden met het bestuur van SpelendWijs. De oudercommissie inventariseert, bemiddeld en kan eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en eventuele acties worden gedaan in goed overleg.

U kunt de oudercommissie bereiken via 
oudercommissie@kdvspelendwijs.nl