Logo

Onze visie

Hieronder vind u onze visie op de kerntaken van een kinderdagverblijf namelijk verzorging, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-4 jaar

 Wat hebben kinderen nodig?
Allereerst is dat veiligheid en welbevinden. Deze basis bieden wij door het creëren van een fysiek en emotioneel veilige en warme omgeving met vertrouwde gezichten. 
Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en hebben recht op een veelzijdige ontwikkeling

jonge kinderen hebben een natuurlijke drang tot leren en zijn nieuwsgierig, ze zuigen alle informatie uit hun omgeving op om te leren. Daarnaast hebben ze een enorm doorzettingsvermogen. Spelen is de natuurlijke manier van jonge kinderen om te leren en hun omgeving te verkennen. Ons motto is dan ook spelen=leren en leren=spelen.

De kinderen worden begeleid in het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden door het leren samen spelen/ delen ,samen eten , verjaardagen enz.  Ook normen en waarden behorend tot de morele competenties zijn verweven in het dagprogramma.
Om de persoonlijke ontwikkelingsdomeinen te stimuleren staat een uitgebreid scala van gevarieerde en uitdagende activiteiten ter beschikking, aangeboden binnen steeds wisselende thema's. Onder persoonlijke ontwikkelingsdomeinen vallen grove en fijne motoriek, taalvaardigheid en lezen, ordenen en meten, cognitieve ontwikkeling, bewegende/creatieve expressie en muziek.

Naast het aanbod van de wisselende thema's wordt ook nog ruimte gemaakt voor speciale projecten. Hierbij kan gedacht worden aan de Nationale voorleesdagen, het laten komen van brandweer of politie, het laten onderzoeken van je knuffel door een echte dokter, opa en omadag, kabouterpad, Nationaal schoolontbijt, bakken voor KiKA, en nog veel meer.
Ook professionele krachten worden uitgenodigd om een bijdrage aan de ontwikkeling  te leveren. Hierbij kunnen we denken aan een muziekdocent of een dansdocent

Vanzelfsprekend wordt er iedere dag tijd ingeruimd om naar buiten te gaan. Onze natuurlijke en zeer ruime buitenspeelplaats is daar uitermate geschikt voor. Dus geen kunstgras maar voelen aan echt gras, een bosrand met bomen die we in elk seizoen kunnen volgen, een moestuin waar kinderen kunnen zien hoe groenten groeien, een waterdoolhof en natuurlijk een zandbak (kinderen  mogen best vies worden), en ook buiten ons eigen terrein is de natuur dichtbij.  Mocht het weer toch echt tegenzitten dan is er een grote hal waar de kinderen hun energie kwijt kunnen.

kortom: In een vernieuwd programma wordt geborgd dat de kinderen al spelend, door de juiste stimuli en herhaling, zich optimaal zullen ontwikkelen.  De ontwikkeling en leerwegen van kinderen zijn vaak heel verschillend zowel qua tempo als inhoud. Onze ervaring zorgt voor de wijsheid het juiste evenwicht te vinden tussen het kind volgen enerzijds en actief stimuleren en interveniëren anderzijds.

Samenwerken met ouders en aandacht voor thuiservaringen
Kinderen hebben recht op verbondenheid met hun ouders. Ons kinderdagverblijf wil een aanvulling bieden op de gezinsopvoeding. Wij stellen dan ook groot belang in een goed contact met de ouders. Wij willen ouders graag horen en zien .
Natuurlijk  zijn er de vaste contactmomenten zoals tijdens het brengen ,ophalen en de evaluatie. Maar ook daarbuiten is het altijd mogelijk om tussentijds een gesprek te hebben en ook kan er altijd gebeld worden om te horen hoe het met zoon/dochter gaat. Ook stimuleren we ouders een dagdeel mee te lopen.  Daarbuiten worden ouders gehoord in de ouderraad.

Mochten er vragen zijn die de opvoeding betreffen dan wordt er gezamenlijk naar oplossingen gezocht op basis van zowel de ervaringen van de ouders als de pedagogisch begeleiders die beiden ervaringsdeskundigen zijn.
Door de platte organisatie krijgen ouders op praktische vragen snel en adequaat antwoord.

Samenvattend
Wij bieden uw kinderen een veilige warme omgeving met vertrouwde gezichten. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden/talenten.  Het is aan ons om ieder individuele kind door themagerichte activiteiten, buitenactiviteiten, projecten en het inhuren van professionals  op alle ontwikkelingsgebieden optimaal uitdagend te stimuleren.  Toch zal een kind bij ons kind kunnen zijn omdat het niet onze bedoeling is kinderen te leren leren maar al spelend te laten leren. Vandaar onze naam SpelendWijs.

Ons doel is kinderen een solide fundament mee te geven voor het verdere leven. Daarbij bieden wij hen een optimale voorbereiding bij de overgang naar het basisonderwijs.