Logo

Openingstijden en tarieven

Openingsdagen
52 weken, 5 dagen per week: maandag t/m vrijdag behalve algemeen erkende feestdagen.
Voor de algemeen erkende feestdagen vindt geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald worden.

Openingstijden
Hele dagen van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Halve dagen van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur.
Verlengde openingstijden en/of verlengde ochtend/middag in overleg

Wij bieden 2 soorten urenafname aan bij kinderdagverblijf SpelendWijs;
Vast contract
Waarmee u een structureel aantal dagdelen per week afneemt.

Flexibel contract
Waarmee u zelf kunt aangeven wanneer u de opvanguren afneemt. SpelendWijs geeft het akkoord in verband met het aantal kindplaatsen per dag.

Minimale afname
Bij vast contract: 1 hele dag of 2 halve dagen per week.
Bij flexibel contract: 4 hele dagen of 8 dagdelen per maand

Kosten
Uren-/kostenberekening op maandbasis:
Aantal uren per week x (52) weken : 12 maanden x het uurtarief.

Tarieven
Dagopvang Tarief 2021 uurprijs
Vast contract 8,39 euro
 Halve dag of extra afname 8,39 euro 
Flexibel contract 9,05 euro
De kinderopvangkosten worden per maand achteraf gefactureerd

In het uurtarief zijn de kosten voor voeding, brood, tussendoortjes, fruit en luiers opgenomen. Activiteiten en uitstapjes zijn ook inbegrepen. Kunstvoeding, speciale of aangepaste voeding vallen hier niet onder. Deze worden door de ouders meegegeven. Het groentepotje voor kinderen tot 1 1/2 jaar is wel inclusief.

Nettoprijzen 
De genoemde uurtarieven zijn brutoprijzen. De Belastingdienst geeft ouders onder voorwaarden een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang; de Kinderopvangtoeslag. Deze ontvangt u iedere maand rechtstreeks van de Belastingdienst. U dient daarvoor een aanvraag kinderopvangtoeslag in te dienen bij de Belastingdienst.
De voorwaarden waaraan u moet voldoen doen vind u onder www.toeslagen.nl
Uw toeslagpercentage voor uw eerste maar ook eventueel uw tweede kind tussen 0 en 4 kunt u bekijken in de toeslagtabel. Wilt U een meer exacte berekening van uw tegemoetkoming dan kunt een proefberekening maken voor de hoogte van uw toeslag.

Let op! Kinderopvangtoeslag voor 2020 moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.
Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRKP-nummer van SpelendWijs nodig.
LKRP-nr: 123503486