Logo

Onze visie

"Wij bieden uw kinderen een veilige warme omgeving met vertrouwde gezichten. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden/talenten.  Het is aan ons om ieder individuele kind door themagerichte activiteiten, buitenactiviteiten, projecten en het inhuren van professionals  op alle ontwikkelingsgebieden optimaal uitdagend te stimuleren.  Toch zal een kind bij ons kind kunnen zijn omdat het niet onze bedoeling is kinderen te leren leren maar al spelend te laten leren. Vandaar onze naam SpelendWijs.
Ons doel is kinderen een solide fundament mee te geven voor het verdere leven. Daarbij bieden wij hen een optimale voorbereiding bij de overgang naar het basisonderwijs."

Startblokken

Startblokken is het pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen.

Kindvolgsysteem

Binnen Spelend Wijs vinden wij het belangrijk dat het kind centraal staat. Elk kind krijgt een vaste pedagogisch medewerker toegewezen, de mentor. Deze mentor volgt het kind in zijn ontwikkeling en zorgt voor de coördinatie/afstemming van de wensen en informatie van de ouders, het welzijn van het kind en het beleid van het kinderdagverblijf.