Logo

Gezondheidsrisico’s

SpelendWijs hanteert de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze voor
kindcentra geldende hygiënerichtlijnen worden sinds 2003 opgesteld door werkgroepen van het Landelijk Centrum voor Hygiene en Veiligheid (LCHV). Bij de totstandkoming zijn altijd medwerkers van een GGD-regio en deskundigen uit het aandachtsgebied betrokken. 

De laatste wijziging van het betreffende document is van mei 2016 en is in te zien op de website van het RIVM