Logo

Veiligheid

Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats op het gebied van veiligheid. Dit is niet alleen wat wij belangrijk vinden, maar dit wordt ook getoetst door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op de groep.
Niet alleen tijdens de jaarlijkse inventarisatie maar ook tussentijds wordt gecontroleerd op onveilige situaties. Aan het per 1 juli 2013 verplichte 4 -ogen principe wordt voldaan door het in de normale situatie aanwezig zijn van 2 begeleiders.

Mocht de situatie zich voordoen dat door onvoorziene omstandigheden slechts 1 begeleider op de groep aanwezig is dan treed de  achterwachtregeling in werking die maakt dat binnen een kwartier een tweede begeleider aanwezig is. In het geval er zoveel kinderen zijn dat volstaan kan worden met 1 begeleider dan is er minstens nog een volwassene in het gebouw aanwezig.