Logo

Meer tijd en aandacht

Om de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden te kunnen monitoren moeten de medewerkers bij grote organisaties, vaak dagelijks en onder werktijd, de nodige formulieren invullen.  Deze manier van controle is tijdrovend en geeft mogelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid en is dan alleen/vooral “kwaliteit op papier”.
De hoogstaande kwaliteit die wij voorstaan wordt geborgd doordat wij als houders/management zelf op de groep staan. Wij houden zo direct toezicht en invloed op de werkprocessen = “echte kwaliteit”.
De administratie die samengaat met de  verantwoording van de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen gebeuren buiten werktijd. 
maximale tijd/ aandacht voor de kinderen 

  Daarnaast zien we geregeld de keuze om ook andere werkzaamheden (schoonmaak, activiteiten voorbereiden, mail beantwoorden, dagelijks digitale verslag uitbrengen aan ouders), uit kostenoverwegingen, tijdens de opvanguren te laten uitvoeren. Meerdere van deze uit te voeren taken zijn naar ons inzicht niet noodzakelijk en/of hoeven niet onder werktijd uitgevoerd te worden en gaan:
        1. ten koste van de tijd die aan de kinderen had kunnen worden besteed  2. ten koste van de "rustige sfeer"  die je wilt creeeren              
 
Dit zijn dan ook de redenen dat wij er voor kiezen om alleen die werkzaamheden onder werktijd uit te voeren waarvan nut en noodzaak duidelijk zijn.

Meer dan genoeg ruimte
  • Nooit een overvolle groep maar maximale speelruimte, zowel binnen als buiten.
meer budget
  • Door het ontbreken van hoge overheadkosten kunnen wij maximaal investeren
 kleinschaligheid
  • Met een klein team kennen de kinderen alle pedagogische begeleiders