Logo

Thema prentenboeken

In het thema "prentenboeken"  staat gedurende 1 week een prentenboek centraal.  We beginnen de dag met het voorlezen van het boek en passen alle activiteiten die we doen aan op de  het verhaal en de hoofdfiguren in het boek.  Naast taalontwikkeling doen de activiteiten een appel op motorische en sensorische vaardigheden maar ook op het cognitieve en rekenkundige vlak worden activiteiten ontplooit