o p e n i n g s t i j d e n   e n   t a r i e v e n

Openingstijden en tarieven

Wij bieden 2 soorten urenafname aan bij kinderdagverblijf SpelendWijs;

Vast contract; Waarmee u een structureel aantal dagdelen per week afneemt.
Flexibel contract; Waarmee u zelf kunt aangeven wanneer u de opvanguren afneemt. SpelendWijs geeft het akkoord in verband met het aantal kindplaatsen per dag.

Openingsdagen: 52 weken, 5 dagen per week: maandag t/m vrijdag behalve algemeen erkende feestdagen. Voor de algemeen erkende feestdagen vindt geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald worden.

Openingstijd: Hele dagen van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Halve dagen van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur.
Verlengde openingstijden en/of verlengde ochtend/middag in overleg

Tarieven: Dagopvang Tarief 2019 per uur
Vast contract 7,95 euro
Flexibel contract 8,61 euro

In het uurtarief zijn de kosten voor voeding, brood, tussendoortjes, fruit en luiers opgenomen. Activiteiten en uitstapjes zijn ook inbegrepen. Kunstvoeding, speciale of aangepaste voeding vallen hier niet onder. Deze worden door de ouders meegegeven. Het groentepotje voor kinderen tot 1 1/2 jaar is wel inclusief.

Minimale afname: Bij vast contract: 1 hele dag of 2 halve dagen per week.
Bij flexibel contract: 4 hele dagen of 8 dagdelen per maand

Kosten: Uren-/kostenberekening op maandbasis:
Aantal uren per week x (52) weken : 12 maanden x het uurtarief.

Nettoprijzen: De genoemde uurtarieven zijn brutoprijzen. De Belastingdienst geeft ouders onder voorwaarden een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang; de Kinderopvangtoeslag. Deze ontvangt u iedere maand rechtstreeks van de Belastingdienst. U dient daarvoor een aanvraag kinderopvangtoeslag in te dienen bij de Belastingdienst.
De voorwaarden waaraan u moet voldoen doen vind u onder www.toeslagen.nl
Uw toeslagpercentage voor uw eerste maar ook eventueel uw tweede kind tussen 0 en 4 kind u bekijken in de toeslagtabel

Wilt U een meer exacte berekening van uw tegemoetkoming dan kunt een proefberekening maken voor de hoogte van uw toeslag.

Let op! Kinderopvangtoeslag voor 2019 moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.
Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRKP-nummer van SpelendWijs nodig. Dit is: 123503486 
De kinderopvangkosten worden per maand achteraf gefactureerd