v e i l i g h e i d

Veiligheid

Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats op het gebied van veiligheid. Dit is niet alleen wat wij belangrijk vinden, maar dit wordt ook getoetst door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op de groep.
Niet alleen tijdens de jaarlijkse inventarisatie maar ook tussentijds wordt gecontroleerd op onveilige situaties. Ook wordt er rekening gehouden met de veiligheid van de kinderen wanneer zij uitstapjes maken of gaan wandelen.

Aan het per 1 juli 2013 verplichte 4 -ogen principe wordt voldaan door het aanwezig zijn van 2 personen op de groep en/of de mogelijkheid gebruik te maken van de permanente camerabeveiliging gedurende alle openingsuren. De camerabeveiliging vind plaats zowel binnen als op het buitenterrein. Indien nodig kunnen er beelden opgeslagen worden en besproken. Het beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Op de buitendeur wordt een sticker bevestigd dat er gebruik gemaakt wordt van camera - toezicht.

Kinderdagverblijf in Hengelo Gelderland, kleinschalig, modern, sfeervol, grote buitenspeelruimte, natuur, korte lijnen en zeer ervaren en sociale leidsters