i n t a k e

Intakegesprek

Een maand voordat uw kind bij SpelendWijs wordt geplaatst, vindt een intakegesprek plaats met de pedagogisch medewerker. Hierin worden praktische zaken besproken en vindt er een administratieve afhandeling plaats.